Sund arkitektur?

Att rita hus är också lite som matlagning. Det är detaljerna och råvarorna som avgör om anrättningen blir oaptitlig eller ett litet mästerverk. Hos oss på Friländer Arkitektur arbetar vi för att skapa arkitektur med naturliga och sunda material av hög kvalitet. Vi tycker att man ska kunna smaka lite på sitt hus. Märkligt nog tillåts fortfarande en rad skadliga, allergiframkallande, cancerogena och eller miljöskadliga ämnen inom byggbranschen. Vi arbetar därför aktivt med att bygga upp en kompetens kring olika material, dess innehåll och tillverkningsprocesser. Lyckligtvis finns många goda alternativ som gör att man kan bygga med sunda material som vi gärna diskuterar med dig som kund inför gestaltningsprocessen med ert projekt. Vi tycker också att sund arkitektur utgår ifrån platsen och människorna. Enligt oss får arkitektur gärna vara visionär och modig, men den skall också underkasta sig sitt sammanhang och sin omgivning.

 

Förr skedde detta ofta naturligt då man hämtade material till sina hus från den lokala omgivningen. Husen och dess gestaltning fick då på ett väldigt konkret sätt lov att präglas av jorden där de byggdes. En byggnad som är ett med platsen och med människorna som skall bebo den tror vi är den typen av arkitektur som, först och främst får stå kvar, och som man också kan stå och beundra om femtio eller hundra år. De långa perspektivens arkitektur.

Vi jobbar ständigt med att utveckla våra kunskaper om formspråk, olika material och hur de påverkar människor och platser. Förutom att vi söker kompetens genom studiebesök och nya samarbeten så använder oss bl.a. av PRODIKT. Detta är ett digitalt verktyg utformat just för att underlätta bedömningen av olika byggmaterial bl.a. utifrån dess påverkan på bl.a. klimat och hälsa. Följ oss gärna på instagram eller läs mer under På gång om våra tankar kring arkitektur och vår vardag.