Arkitekt i Båstad

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra tjänster

1. det börjar med din idé

Att bygga nytt eller bygga om ett hus börjar alltid med en idé. Som utbildad arkitekt har man en femårig utbildning i att utveckla idéer, tänka nytt, tänka om och gestalta miljöer. I mötet med dig kan vi vägleda och ge förslag för att ditt projekt skall få den allra bästa utformningen. För oss på Friländer Arkitektur är varje projekt unikt. Inget projekt är för stort eller för litet.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera olika lösningar för ditt planerade husprojekt! Kika gärna också på våra tidigare projekt. Där kan du se hur arkitekturens utformning kan variera beroende på uppdragets karaktär och förutsättningar.

2. Bygglovsritningar

Att ta sin dröm vidare mot att bli verklighet måste vanligtvis gå via ett bygglov från kommunen. När man ska bygga nytt eller bygga om finns en mängd lagar och regler som man behöver ta hänsyn till. Det gäller exempelvis nationell lagstiftning i den s.k. Plan- och Bygglagen (2010:900) och PBR (2011:338) men också mer specifika regler som gäller i din kommun och i för det område där ditt hus finns. Som arkitekt arbetar man aktivt med dessa regelverk dagligen och i varje nytt projekt. Vi vägleder gärna dig och ditt projekt genom regelverket och bygglovsprocessen.

För att kunna lämna in godkända bygglovshandlingar till kommunen krävs att man har korrekta ritningar på sitt hus. Om du skall bygga om eller bygga till måste man därför börja med att undersöka om det finns befintliga ritningar. Om detta inte finns kan det bli aktuellt att först mäta upp och skapa en sådan ritning för huset. Även detta är något vi på Friländer Arkitektur kan hjälpa till med.

 

3. Byggbeskrivningar och andra handlingar

Beroende på ditt projekts karaktär så kan det, utöver bygglovshandlingar, också behövas byggbeskrivningar. Byggbeskrivning är en handling som förklarar för snickaren hur han skall bygga för att det ska bli som på ritningen. Friländer Arkitektur hjälper till med byggbeskrivningar om detta önskas.

För att du skall få ett s.k. startbesked från kommunen krävs i regel ofta även andra kompletterande ritningar. Det kan gälla ritningar på konstruktioner, över vatten och avlopp, elektricitet och energiberäkning. Om du önskar ha hjälp med dessa delar så har Friländer Arkitektur ett antal samarbetspartners som besitter den kompetensen. Diskutera gärna med oss om du vill ha hjälp även med detta!