hållbar arkitektur?

HÅLLBAR ARKITEKTUR?

Vad är egentligen hållbar arkitektur? Det kan vara arkitekturbranschens mest slitna begrepp just nu. Men för oss handlar det om att vi vill att husen skall kunna och stå kvar så länge det bara är möjligt. Vi vill att ditt hus skall vara bra för din hälsa och få dig att må gott. Vi vill också att hållbar arkitektur skall vara möjlig för alla – oavsett plånbok. Och så vill vi att det skall vara snyggt också. Vi tycker att hållbar arkitektur handlar om att ha de långa perspektiven med sig i ritprocessen. Då kan man åstadkomma en arkitektur som är trygg och klok utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Här berättar vi mer om hur vi tänker kring hållbarhet och långa perspektiv.

CIRKULÄR OCH KLIMATSMART ARKITEKTUR

Byggindustrin står för en stor andel av klimatutsläppen i Sverige. Med detta följer ett stort ansvar att göra viktiga och långsiktiga förändringar för att vi skall kunna nå de internationella klimatmål som vi gemensamt antagit.  Därför har vi arkitekter, och andra aktörer inom byggsektorn, ett ansvar för att designa och bygga klimatpositivt. Inte negativt.

Inom arkitektverksamheten handlar det om att designa klimat- och energismart. Vi behöver därför arbeta aktivt med att rita byggnader med en så liten klimatnegativ påverkan som möjligt under hela sin livscykel. Dessutom behöver vi  arbeta med att analysera de verkliga behoven och designa energieffektivt på ett sätt som minimerar materialåtgång och energiåtgång. Morgondagens arkitektur måste på ett helt annat sätt ta sin utgångspunkt i en bevarandeprincip. Med en sådan princip måste vi börja med att analysera vilka miljöer och material som kan återanvändas i varje projekt. Fungerande, hela material som man inte vill använda i just det aktuella projektet, måste på ett effektivare sätt hitta nya ägare. Att som arkitekt vara med och visa vägen i en sådan process är vad som brukar kallas cirkulär arkitektur.

Läs gärna mer här och här om hur vi arbetar konkret med hållbar  och cirkulär arkitektur.

 

 

 

Sund arkitektur?

Att rita hus är också lite som matlagning. Det är detaljerna och råvarorna som avgör om anrättningen blir oaptitlig eller ett litet mästerverk. Hos oss på Friländer Arkitektur arbetar vi för att skapa arkitektur med naturliga och sunda material av hög kvalitet. Vi tycker att man ska kunna smaka lite på sitt hus. Märkligt nog tillåts fortfarande en rad skadliga, allergiframkallande, cancerogena och eller miljöskadliga ämnen inom byggbranschen. Vi arbetar därför aktivt med att bygga upp en kompetens kring olika material, dess innehåll och tillverkningsprocesser. Lyckligtvis finns många goda alternativ som gör att man kan bygga med sunda material som vi gärna diskuterar med dig som kund inför gestaltningsprocessen med ert projekt. Vi tycker också att sund arkitektur utgår ifrån platsen och människorna. Enligt oss får arkitektur gärna vara visionär och modig, men den skall också underkasta sig sitt sammanhang och sin omgivning.

 

Förr skedde detta ofta naturligt då man hämtade material till sina hus från den lokala omgivningen. Husen och dess gestaltning fick då på ett väldigt konkret sätt lov att präglas av jorden där de byggdes. En byggnad som är ett med platsen och med människorna som skall bebo den tror vi är den typen av arkitektur som, först och främst får stå kvar, och som man också kan stå och beundra om femtio eller hundra år. De långa perspektivens arkitektur.

Vi jobbar ständigt med att utveckla våra kunskaper om formspråk, olika material och hur de påverkar människor och platser. Förutom att vi söker kompetens genom studiebesök och nya samarbeten så använder oss bl.a. av PRODIKT. Detta är ett digitalt verktyg utformat just för att underlätta bedömningen av olika byggmaterial bl.a. utifrån dess påverkan på bl.a. klimat och hälsa. Följ oss gärna på instagram eller läs mer under På gång om våra tankar kring arkitektur och vår vardag.