Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.frilander.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

På Friländer Arkitektur bryr vi oss om din personliga integritet.  De uppgifter och den information vi sparar om nuvarande och potentiella kunder, samarbetspartners och andra kontakter syftar endast till att kunna göra ett bra jobb, att minnas överenskommelser och förenkla kommunikationen.

De personuppgifter som vi brukar lagra är kontaktuppgifter såsom adress och e-post, namn och personnummer.

Vi lagrar aldrig känsliga uppgifter, sparar inte mer än nödvändigt och inte längre än vad som är tillåtet och anses befogat.

Utlämnande av personuppgifter

Ibland samarbetar vi med andra aktörer i behandlingen av dina personuppgifter. Detta sker dock alltid först efter att vi muntligen eller skriftligen fått ditt godkännande att göra så. Främst kan detta röra sig om situationer när vi hjälper till att skicka in bygglovshandlingar till din kommun.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt att när som helst begära åtkomst åt till de personuppgifter som vi behandlar rörande dig. Du har också rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter om dig korrigerade, raderade eller att vi begränsar användningen av dina personuppgifter. Detta i enlighet med EU:s rådande dataskyddsförordning och Lag (2018:218) med kompletterande  bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.