Lekplatsprojekt i Bjäre härads hembygdspark!

Sedan sommaren 2020 är vi involverade i att skapa en lekplats i Bjäre härads Hembygdspark i Boarp. Vårt första utkast har utgått från idén om att skapa möjlighet för lek och rörelse och locka även yngre besökare till hembygdsparken, men också bidra till en kunskapsöverföring kring vår gemensamma lokalhistoria. Hembygdsföreningen grundades 1949 av Ludvig Nobel som utöver sitt engagemang i hembygdsföreningen haft en stor betydelse för utvecklingen av Båstad. Vi har därför byggt vår första idé kring den tänkta lekplatsen  utifrån temat ’Vem var Ludvig Nobel’. Lekplatsen tar utgångspunkt i vad Ludvig Nobel bidragit med för Båstads framväxt och utveckling, t.ex. bebyggelsen av området Väster där Nobel tidigt anlade vatten- och avloppsledningar, Lejontrappan, tennisbanorna m.m. Stor som liten skall kunna i lekplatsen hitta information och/eller symboler, anpassat efter barnens olika nivå och läskunnighet som blir en interaktiv kunskapsjakt på gåtan om ’Vem var Ludvig Nobel?’

Friländer Arkitektur har via Bjäre härads Hembygdsförening även ingått ett samarbete kring ’Arkitekter i Skolan’ tillsammans med Malmö Universitet. Genom detta projekt vill vi vidareutveckla idén till att bli en riktigt strålande lekplats genom dialog och samarbete med barn från Båstad Montessoriskola.

Bjäre härads hembygdsförening är en ideell förening, på deras hemsida kan du läsa mer om hur arbetet fortskrider för att samla medel för att kunna förverkliga lekplatsen.