Bränn ditt hus?

Friländer Arkitektur intresserar sig för den japanska uråldriga tekniken med att bränna trä i syfte att göra det motståndskraftigt mot fukt och röta.

I ett av våra projekt, den slukkede ild, arbetar vi med en fasad av bränt trä. I Japan har man i många hundra år använt tekniken som ett sätt att konservera träet och förlänga dess livslängd. Där kallas tekniken Shou sugi Ban, eller Yakisugi. Förutom att man utan att använda färg eller olja kan skydda träet mot väder och vind så får det förkolnade träet en alldeles speciell karaktär. Man kan också arbeta med olika hård bränning, från ljust svedd till kolsvart.

Vi ser detta som en intressant metod att fortsätta undersöka!