Riv inte! Förvalta och modifiera.

Byggbranschen står för en stor andel av Sveriges Co2-utsläpp. För att vi skall kunna nå klimatmålen måste vi på ett helt nytt sätt tänka mer cirkularitet redan i designprocessen. Det finns idag en mängd goda alternativ i materialväg, men lika viktigt som att välja sunda och klimatvänliga material vid byggnation, lika viktigt är det att vi förvaltar de byggnader och de resurser vi redan har.

I Villa Haga modifierade vi planlösningen till att bli mer funktionell och modern. Med enkla förändringar och ett mer energieffektivt klimatskal blev en tunn sommarstuga från 1968 ett modernt litet paradis. Istället för att bygga ut tog vi med garaget i källarplan i bostadsytan, för att erbjuda gästutrymme. Villa Haga är endast 120 kvm inkl den fd garagedelen, men ytorna är generösa där de behöver vara det och helheten upplevs luftig. Här kan man rymma stora middagar och övernattande gäster!

Så innan du river, tänk efter på hur du istället kan modifiera istället.  Kan du återbruka material som finns i huset och ändå göra det till ditt?